В СБАЛДБ “Д-р Лисичкова” , гр. Варна, e проведено клинично наблюдение с Ecomer, при деца  с рецидивиращи инфекции и повече от две хоспитализации, в рамките на една календарна година. Целта e да се оцени имуностимулиращият ефект на Ecomer при често боледуващи деца, при които настъпват и последващи   усложнения. Наблюдението e проведено в периода 10. 2013 г – 02. 2014. Децата, които са включени в наблюдението са хоспитализирани в болницата с различни диагнози: тежко протичащи тонзилити, ларингити ,бронхити, пристъпи на  бронхиална астма, деца с хронични бъбречни заболявания .Наблюдаваните деца са разпределени в 2 групи:

1.     Деца, приемали Ecomer (по 1 капсула/дневно) в продължение на 3 месеца – препоръчителен срок за прием от производителя

2.     Деца, приемали Ecomer (по 1 капсула/дневно) в продължение на 1 месец

 

Резултати:

 

 

Деца  в групата

Прием на Ecomer

Деца, хоспитализирани за периода на наблюдението

Деца, при които е бил наложителен прием на антибиотик per os

Група 1

11

90 дни

-

1

Група 2

9

30 дни

1

3

 

От резултатите е видно, че децата приемали Ecomer в продължение на 3 месеца, нямат хоспитализации за наблюдавания период и само при 1 от тях, се е наложило прием на перорален антибиотик. По време на провежданата профилактика , някои от децата  имат симптоми на леки катарални прояви, които са овладяни посредством увеличаване на дозата на Ecomer ( 2 капсули/дневно) и прием на симптоматични средства.

При децата, приемали Ecomer само за 1 месец се наблюдава по-висока заболеваемост.При  тази група пациенти, Ecomer има също относително висок процент на успеваемост, за кратък период след прекратяване на приема.

Изводи: Ecomer се възприема добре от децата и техните родители. Той е натурален, пречистен продукт, без странични ефекти и високоефективен при често боледуващи деца, като дадените указания от производителя за профилактичното приложение на препарата  за 3 месеца и очакваната ефективност, се потвърждават от проведеното клинично наблюдение. Важно е да се отчете и факта, че Ecomer има голям брой клинични изследвания в международен мащаб и наблюдението, което беше проведено в СБАЛДБ “Д-р Лисичкова”,  само потвърди неговия имуностимулиращ ефект .